Vücut Estetiği

Lipödem

LİPÖDEM NEDİR?

Lipödem (lipedema),çoğunlukla bacakları, nadiren de kolları etkileyen, bu bölgelerde yağlanma ile seyreden kronik bir yağ doku hastalığıdır. “Ağrılı Yağlanma Sendromu” olarak da adlandırılan lipödem, kalça, uyluk ve bacaklarda yağ birikmesine bağlı anormal ve simetrik şişlik oluşturur.

Lipödem terimi bu hastalık için yaygın olarak kullanılsa da, sorun gerçekte ödem yani dokuda sıvı birikmesi değil, yağ dokusunun kalınlaşmasıdır. Şişlik ayak bileğine kadar inebilir fakat hastalık ayakları tutmaz. Kalça kısımlarında ve bacak dış taraflarda yağ birikimine bağlı çıkıntılar mevcuttur. Bu hastalık hemen her zaman kadınlarda görülür. Çoğunlukla ergenlik dönemiyle birlikte başlayıp, yaşla birlikte ilerler. Yağlanma ile birlikte bastırmakla ağrı, kolay morarma gibi bulgular da olabilir. Kadınların % 15 inde değişik derecelerde lipödem olduğu düşünülmektedir. Hastaların yarısından fazlasında, benzer şikayetler ailedeki diğer kadınlarda da mevcuttur.

Hastaların yediklerine dikkat etmesi, diyet yapması sonucunda lipödem görülmeyen bölgelerde yağ dokuda incelme ve azalma olurken lipödem görülen kısımlarda yağ dokuda azalma olmadığı gözlenmiştir. Aynı şekilde egzersizde lipödemli bölgelerde incelme veya gözle görülür düzelme gözlenmemektedir. Bu sebeple diyet ve egzersiz hastalığın tedavisinde yetersiz kalmaktadır.

LİPÖDEM NEDEN OLUR?

Lipödemin mekanizması tam olarak aydınlatılamamıştır. Lipödemde, başlangıçta dokuda biriken madde su değil yağdır. Hastaların diğer aile bireylerinde de benzer şikayetler bulunur. Lipödem kadınlık hormonu olan östrajen ile ilişkili genetik temelli bir hastalıktır. Bu durum damar, sinir ve lenf sistemini ilgilendiren bir yağ depo sorunudur. İleri evrelerinde lenfödem de tabloya eklenir.

Lipödem genelde dört evrede seyreder. İlk aşamada bacaklarda düzenli ve pütürsüz kalınlaşma vardır. İkinci aşamada kalınlaşma deride ufak tefek kabarıklıklarla beraberdir. Üçüncü aşama deride katmanlar ve belirgin kabarıklıklar oluşmaya başlar. Dördüncü ve son aşama ise artık sıvı birikiminin de eklendiği lenfödemle beraber giden lipo-lenfödem aşamasıdır.

LİPÖDEM BELİRTİLERİ ve TANISI

Lipödem kadınlarda ergenlikten başlayıp, yıllar içinde yaşça ilerleyip kalça ve bacaklarda yağ dokusunun kalınlaşması ile seyreden bir hastalıktır. Sıklıkla kalça, basenler, uyluklar ve alt bacaklar kalınlaşır. Her iki bacakta simetrik olur. Şişlik yada kalınlaşmaya parmak basınca çökme olmaz. Derinin görünümü genelde normaldir. Tipik olarak şişlik ayakta ve ellerde olmaz.. Genellikle hastalar bacaklarında ağrı hissederler ve sıkmakla acı duyarlar. Ağrı bazen çok şiddetli olabilir. Hafif çarpmayla bile deride morarmalar (ekimoz) gelişir. Şişlik bacakları yukarı kaldırmakla biraz azalsa bile, diğer ödem yapan hastalıklarda olduğu gibi bariz bir rahatlama olmaz. İleri evrelerde derinin yapısı portakal kabuğunu andırır. Hareketi kısıtlamasına bağlı olarak, hastaların yarısında genel şişmanlık da olabilir.

Lipödem tanısı büyük oranda hastanın şikayetleri ve bacakların görünümüne bakılarak konulur. İleri evrelerde lenfödem eklenmedikçe şişliğe basmakla çukur kalmaz. Obez hastalarda zaten yağ dokusu kalınlaştığından, tanı koymak daha zordur. Lipödem şüphe edilen hastalarda ultrasonografide ve Manyetik rezonans (MR) görüntülemede bacaklardaki yağ dokusunun deride kalınlaşma olmadan yaygın olarak artışı izlenir. Özellikle ultrasonda gerçek lipödemde dokuda sıvı görülmez. Toplardamarlara yönelik yapılan Doppler ultrasonografi normaldir. Lenfödemde genelde anormal olan lenfosintigrafi, lipödem hastalarında normaldir.

Lipödemin en sık karıştığı hastalık olan lenfödemde ise dokuda proteinden zengin sıvı birikimi olduğu için gerçek ödem söz konusudur. Lenfödem hastalarında ağrısız bazen tek bacakta olan şişlik olur ve bacaklar yukarıya kaldırıldığında hastaların şişliği biraz azalır. Lenfödemde ayak sırtında, ve parmaklarda şişlik ve sertlik oluşur. Özellikle lenfödemin ileri aşamalarında deri sertleşip kalınlaşır. Lipödem ve lenfödem farklı hastalıklar olmalarına rağmen, lipödem ilerlediğinde lenfödeme döner.

LİPÖDEM TEDAVİSİ

Lipödemin nedeni tam olarak anlaşılamadığı için cerrahi dışında etkin bir tedavisi de yoktur. Ödem azaltıcı ilaçlar ve varis ilaçları genelde etkisizdir. Tedavinin amacı hastanın şikâyetlerinin azaltılması ve hastalığın en ileri evresi olan lipo-lenfödeme doğru gidişin engellenmesidir.

Kompresyon tedavisi, erken evrelerde ağrıyı azaltabilir. Egzersiz ve yürüyüş kilo konrolüne yardımcı olur, hastalar kilo verdiklerine rahatlasalar da, orantısız yağ dağılımı değişmez. Lenfatik masaj, ileri evrede lipo-lenfödem geliştiğinde rahatlama sağlayabilir, süreklilik gerektirir.

LİPOSAKŞIN (LIPOSUCTION)

Lipödem, erken dönemlerde hastalarda vücut konturlarında estetik düzensizlik ve görünüm bozukluğuna yol açarken ilerleyen evrelerde hareket kısıtlılığına ve ağrıya neden olabilmektedir. Aşırı yağlanma sonucunda lenfatik yetersizlik, lenf dolaşımının bozulmasına ve şişliklerin artmasına neden olabilmektedir.

Liposuction en önemli cerrahi tedavi yöntemidir. Bu yöntemde hedef bölgeye lokal anestezik solusyonlar enjekte edildikten sonra yağ kanüller yardımıyla vücut dışına alınmaktadır. Bu sayede lipödemli bölgelerin şekillenmesi ve simetrinin sağlanması mümkün olmaktadır. Lipödemli hastalarda fazla miktarlarda yağın parçalanıp eritilerek alınması ve derinin bollaşmadan daha iyi adapte olması amacıyla, lenf koruyucu VASER liposuction ile ameliyat yapmayı tercih etmekteyim.

VASER LİPOSUCTİON NEDİR?

Vaser liposuction, ultrasonografik ses dalgaları kullanılarak vücudun çeşitli bölgelerinden yağ alınması işlemidir. Vazer liposuction yönteminde kullanılan ses dalgaları, sadece yağ hücrelerini hedef almakta ve diğer yöntemlerin aksine, bazı önemli dokulara (bağ dokusu, damar ve sinirler gibi) zarar vermemektedir. Vaser lipo sonrası diğer tekniklere oranla (lazer liposuction, lazer lipoliz) daha az ağrı, morarma ve şişkinlik görülmesinin nedeni budur.

En son teknoloji Vaser lipo, ultrasonik ses dalgaları kullanarak yağları parçalamakta ve yağlar sıvı haliyle aspire edildiğinden, klasik liposuction yönteminde görülebilen dalgalı yüzey görünümü ile vaser liposuction operasyonu sonrasında karşılaşılmamaktadır.

Ameliyat Öncesi

Lipödem hastalarında geniş alanlarda çalışıldığı için, genel anestezi hasta rahatlığı açısından daha uygundur. Ancak daha küçük ve az alanda ki bölgelerde, lokal anestezi veya sedasyon yöntemi de uygulanabilir. Hangi anestezi yönteminin uygun olacağı, hastanın sağlık durumu, uygulanacak bölge deki yağ oranı ve alanın genişliğine göre belirlenmektedir.

Operasyondan yaklaşık 1 hafta 10 gün kadar önce yeşil çay, kan sulandırıcı ilaçlar, E vitamini ve bazı vitamin türevleri, alınmamalıdır. Sigara ve alkolden uzak durulmalıdır. Özellikle operasyon sonrasında sigara içimi, yara iyileşmesini geciktirmektedir.

Muayene esnasında cerrahınızla karşılıklı konuşarak hangi bölgelere uygulanacağı belirlenir ve çizim yapılır.

Ameliyat

Hasta genel anestezi ile uyutulduktan sonra, önceden planlanan bölgelerdeki yağ dokusu içine lokal anestetik içeren bir sıvı veriliyor. Sıvı verdikten sonra VASER uygulamasına geçiyoruz. VASER cihazı, deri altındaki yağ dokusunu seçici olarak parçalıyor, işlem esnasında lenf kanalları, kılcal kan damarları ve sinir liflerine zarar verilmesini önlüyor.

Bu şekilde, hastanın genel durumuna göre 8-10 litre civarında yağ almak mümkün.Daha sonra, klasik liposuctionda kullanılan kanüllerden daha hassas özel kanüllerle liposuction yapıyoruz.Son olarak da Vaser cihazını kollajen sıkılaştırma modunda çalıştırıp, operasyon bölgelerine uyguladıktan sonra, korsesi giydirilip, hasta uyandırılıyor. Operasyon, 1,5-2,5 saat te tamamlanmaktadır.

Ameliyat sonrası

Ameliyat sonrası hastanın bir gece kalarak, genel durumuna göre ertesi sabah taburcu olması mümkün. Küçük alanlara (kol gibi) uygulandığnda, aynı gün taburcu olabilir. Ameliyat sonrası 5. Günde korseyi çıkararak duş alınmasına izin veriyoruz. Pansuman gerekli değil, derinin toparlanması için,korsenin altı hafta giyilmesini öneriyorum. Sonrasında masaj ve yüzme, ödemlerin daha hızlı inmesi için önerilir.

Sonuçlar Kalıcı mıdır?

VASER liposakşın tekniği, diyet ve spor yapılmasına rağmen, bölgesel fazlalıklarından kurtulamayan herkes için, düşük komplikasyon riski ile güvenli ve etkili bir yağ aldırma yöntemidir. FDA tarafından onaylanan bu yöntem; vücudun karın, popo, kol, bacak, diz, yanak, gıdı, göğüs gibi vücut bölgelerinde, yağları parçalayarak etkili bir sonuca yardımcı olur. Ameliyat bölgesinde, yağ hücrelerinin sayısı kalıcı olarak azaltılır. Verilen vücut şekli ve orantı kalıcıdır. Kilo alındığında veya verildiğinde, liposuction yapılan bölge de vücutla orantılı bir şekilde incelecek veya kalınlaşacaktır.


Prof. Dr. Aylin Bilgin Karabulut

prof-dr-aylin-bilgin-karabulut

23 Eylül 1963 de İstanbul’da doğdu. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’ni bitirerek Tıp Doktoru ünvanını aldı. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’nda görev yapmaktayken 2002 yılında Doçent ve 2009 yılında Profesör ünvanını aldı. Uluslararası ve ulusal dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi, yurt içi ve dışı kongre ve panel konuşmaları vardır. Literatüre girmiş meme ve yüz estetiği yayınları bulunmaktadır. Özellikle meme estetiği, yüz estetiği, vücut kontur estetikleri (karın, bacak, kol germe) ve genital bölge estetiği ameliyatları konusunda deneyimli bir cerrahtır.
Prof. Dr. Aylin Bilgin Karabulut’u Daha Yakından Tanıyın


İlgili Videolar

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Soru ve Cevaplar

 • Arzu

  17/04/2018

  Merhaba Aylin hn,
  Lipödemden şüpheleniyorum . Fotoğraf iletsem yorum yapabilme şansınız var mıdır?

  Cevap Ver

  • Merhaba Arzu hanım, zaten doğal sonuçlar ve kalıcı sonuçlar amaçladığım için, hemen daima protezi kas altında kullanıyorum. Fiyat bilgisi için mail gönderiyorum

   Cevap Ver

   • Y. İ.

    13/06/2018

    Merhaba Aylin Hanim, bende lipodem oldugundan supheleniyorum. Gecen yildan beri arastiriyorum bu konuyu ama henuz doktor kontrolunden gecmedim. Ortopediye gitmistim ama lipodemin ne olduğunu bile bilmiyorlardi. Sanirim gecen sene sizin ameliyat ettiginiz bir hastanin yorumundan sizr ulastim. Bel de dahil olmak uzere ayak bilegine kadar vaser liposuction yaptirsam ucret ne olur?

    Cevap Ver

    • Merhaba, ortopedistlerin lipödem konusunda bilgili olduğunu düşünmüyorum. Plastik cerrahinin çok özel bir konusu. Gerçekten fayda göreceğiniz çözüm oluşturabiliyorum . Maliyet bileğisin için mail gönderiyorum

     Cevap Ver

   • Nly

    06/01/2019

    Merhabalar Aylin hanım bnde zayıflamama rağmen incelemeyen ve gittikçe yumru ve selülit görünümü şeklini alan bacaklarım konusunda okuduğum ve araştırmamın sonucu lipödem olduğunu düşünüyorum fiyat bilgisi alabilirmiyim

    Cevap Ver

    • Merhaba, lipödemde bacakların alt veya ğst bölgeleri tutulmuş olabilir . Ameliyat maliyetinde bölgenin yaygınlığı ve kilonuz da önemli, standart bir maliyet belirtemem. GSM 05332966625 ten whattsapp tan resim göndererek veya muayeneye gelerek maliyet bilgisi öğrenebilirsiniz

     Cevap Ver

 • S. K.

  05/06/2018

  Selam Arzu Hanım,
  Ben Almanya’dan yazıyorum arkadaşım var size gelmek istiyor 40 yaşına ve Lipödem hamilelinde 2015 hastalandı ve aşırı kilolu fazla hareket edemiyor ama size gelip ameliyat olmak istiyor Başaka rahatsizlıklarıda var. Fiyat öğrene bilme şansımız varmı ve ne kadar sürüyor iyileşmesi bilgilendirirseniz seviniriz .

  Hayırlı Akşamalar

  Şerif’e keşan

  Cevap Ver

  • Ş. K.

   07/06/2018

   Serife, k.05/06/2018
   Selam Arzu Hanım,
   Ben Almanya’dan yazıyorum arkadaşım var size gelmek istiyor 40 yaşına ve Lipödem hamilelinde 2015 hastalandı ve aşırı kilolu fazla hareket edemiyor ama size gelip ameliyat olmak istiyor Başaka rahatsizlıklarıda var. Fiyat öğrene bilme şansımız varmı ? ve ne kadar sürüyor iyileşmesi bilgilendirirseniz seviniriz

   İyi çalışmalar ve sevgiler

   Şerife Keşan

   Cevap Ver

   • Merhaba
    Size özelden mail göndermiştim. Resimler bana ulaştı , lipödem düşündüm. Arkadaşınız ameliyattan fayda görecektir. İyileşme hızlı oluyor, bir hafta İstanbul’da olması yeterli.

    Cevap Ver

 • İ. A.

  12/06/2018

  Merhaba aylin hanım 27 yaşındayım 1.65 boyum kilom 70 ergenliğe 8 yaşında girdim o zamandan beri bacaklarım aşırı kalın feci bir selülit görüntüsü yer yer moruklar üst bacak ve kalçalarımda çok yoğun ağrılı yağ bezeleri ile iltihap dolu sivilcelerim var daha önce sivilce tedavisi gördüğüm halde bahsettiğim bölgelerde iyileşme olmadı iç bacaklarım yaz aylarında sürtünmeden sürekli yara oluyor ve zamanla hem üst hem alt bacakta varis görüntüsü yaygınlaşıyor sitenizdeki bilgilerden ve araştırmalarımdan lipödem hastası olduğum sonucunu çıkardım Tekirdağ da yaşıyorum. Bir lisede Psikolojik danışmanım ama bacaklarımın ve kalçlarımın görüntüsünden dolayı özgüvenim yerlerde ameliyat için fiyat öğrenmek istiyorum

  Cevap Ver

 • P. S.

  18/06/2018

  Selam Aylin Hn, vaser lipo maliyet bilgisini paylasirsaniz sevinirim.

  Tesekkur ederim

  Cevap Ver

  • Merhaba
   VASER liposuction maliyeti, planlanan bölge sayısı ile belirleniyor , resim göndererek bileği alabilirsiniz , özelden de mail gönderiyorum

   Cevap Ver

 • A. A.

  02/07/2018

  Merhaba Aylin hanım bacaklarimda ve basenimde çok aşırı yaglanma var aksamalri bacaklarim taş gibi oluyor hissedemiyorum.bunun lipodem olduğunu nasıl anlayabiliriz yardımınıza ihtiyacım var . Size fotoğraf atıp tedavi olmak istiyorum lütfen yardımcı olurmusunuz

  Cevap Ver

  • Merhaba, lipödem tanısı bu konuda tecrübeli bir hekimin dikkatlice muayenesi ile konur. Sizde de bu durumun olduğunu düşünüyorum. Lipödemin evreleri var,,lenfödemin de eklendiği ileri evrelerde, artık VASER ile de sonuç alamayız, resimlerinizi WhatsApp 05332966625 ten gönderebilirsiniz , memnuniyetle yardımcı olurum

   Cevap Ver

 • Gatesoftime

  19/07/2018

  Merhaba..muayene için bilgi, fiyat alabilr miyim? Lipödemden şüpheleniyorum birkc kişi de foto ile öyle dedi ancak bugün vasküler cerrahide muayene oldun, olmadıgı konusunda diretildi, tamam dedim:) us işe de yağ dokunun az göründüğünden nereden yağ alınabilir ki ye gelindi.size muayene olmak isterim

  Cevap Ver

  • Merhaba , lipödem tanısını plastik cerrahların koyması doğru. Esasen tüm plastik cerrahlar da bu konuda tecrübeli olmayabilir, oldukça özelleşmiş bir konu. Muayenede tanı koymam ve ameliyattan fayda görüp görmeyeceğinizi saptamam zor değil. Muayene için GSM 05332966625 ten ulaşabilirsiniz

   Cevap Ver

 • Evrim

  25/07/2018

  Merhaba, karın bolgesi için fiyat bilgisi alabilir miyim? Diyet ve sporla duzelmiyor.

  Cevap Ver

  • Merhaba, karın bölgesinde yap birikimi veya deri bolluğu şikayeti karşınıza çıkar , bazen de her ikisi bir arada. Genellikle diyet ve spor ile de sonuç almak mümkün değil. Eğer kontörü bozan yağlanma olup, deri gergin ise, VASER öneriyorum. Özellikle Doğum sonrası görülen çatlaklar ve deri bolluklarının varlığında ise, karın germe ameliyatı daha iyi sonuç verecektir . Maliyet bilgisi için mail gönderiyorum

   Cevap Ver

 • E. E.

  25/07/2018

  Merhaba, lipödem ameliyat ücretini öğrenebilir miyim ?

  Cevap Ver

 • Z. D.

  08/08/2018

  İyi günler Aylin hanım. Benim bacaklarim ust bedenime göre çok kalin.bacaklarimda surekli ağrı oluyor.dokununca bile dayanilmayacak acı ve morluklar oluşuyor. Yaz aylarında sikayetlerim artıyor. Lipodemden supheleniyorum gitmedigim doktor kalmadı ama teşhis koyulamadi resim göndersem yardımcı olurmusunuz

  Cevap Ver

  • Merhaba, şikayetleriniz tipik bir lipödem hastası olduğunuzu düşündürüyor. Tıpta yeni tanı koyulan bir hastalık olduğundan, bu konuyla özel ilgili plastik cerrahlar tanı koyabiliyor . Resimlerinizi WhatsApp 05332966625 e gönderebilirsiniz ,

   Cevap Ver

 • Ş. B.

  26/08/2018

  Bende de aynı rahatsızlıklar var lipodem olduğunu düşünüyorum fiyat alabilir miyim acaba

  Cevap Ver

 • H. S.

  28/08/2018

  Merhaba Aylin Hanım,

  Daha önce iki plastik cerrah tarafından bacaklarım için lip ödem tanısı konuldu (1. ile 2.evre arasında olduğu belirtildi). Ayrıca venöz yetmezlik rahatsızlığım mevcut. Liposuction öncesi varis tedavisi uygulanması gerekir mi?

  Ayrıca randevu ve ameliyat için maliyet bilgisini paylaşabilirseniz çok sevinirim.

  Teşekkürler, iyi çalışmalar,

  Cevap Ver

  • Merhaba, venöz yetmezliğinizin durumuna göre planlama yaparız. Lipödem tedavisini de çok geciktirmemekte fayda var, zira lenfösem işin içine girdiğinde dokular sertleşiyor ve sonuç alma şansı azalıyor. Maliyet için mail gönderiyorum

   Cevap Ver

 • A. K.

  05/09/2018

  Merhaba Aylin Hanım, benim de ayak bileğimden itibaren tüm bacağım aşırı kalın ve yer yağ toplanmaları var. aynı şekilde kollarım da vücuduma oranla çok daha kalın. 50 kilo olduğum 20’li yaşlarda da böyleydi: Şu an 98 kiloyum ve artık estetiğin dışında sağlığımı ve yaşam kalitesini de etkiler oldu. Ağrı hafif olsa da yorgunluk hissinden kurtulamıyorum. Lipödem olma olasılığı yüksek gibi geliyor. Ameliyattan korkuyorum ancak yine de muayene olmak fikrinizi almak isterim. Muayene ve ameliyat maliyetleri nedir acaba?

  Cevap Ver

  • Merhaba, şikayetlerinize göre büyük ihtimalle lipödem hastasısınız. Umarım tedavi edip iyi sonuç alabileceğimiz başlangıç evrelerini geçmediniz. Maliyet için mail gönderiyorum

   Cevap Ver

 • İ. Ç.

  19/09/2018

  Merhaba Aylin hocam bende kendimi ergenlikte aldığım kilolardan sonra zayıflamama rağmen bacaktan kilo veremedim hiçbir zaman boyum 1,60 56 kilo olduğumda bacaklarımda yap toplanmaları mevcuttu şimdi hamilelikte 20 kilo aldım ondan sonra tabiri caizse lipödem azdı ve yürümeme engel olacak dereceye geldi kendimi 4. Evre görüyorum şahsen ücret bilgisini banada mail atarmısınız ? Birde sizde ameliyat olan bir hastanızın anlattığına göre 10 güne yakın ayağa kalkamama gibi bir iyileşme dönemi varmı gerçekten ?

  Cevap Ver

  • Merhaba, lipödem gittikçe ağırlaşan bir tablo, umarım size faydam olacak seviyededir.bunu muayene ile söyleyebilirim . İyileşme çoğu zaman çok hızlı, hastanın yaşı ve kilosu da çok etkili, hareketi çok kısıtlı olduğundan kilosu çok daha fazla olan hastalarım da var, çoğu çok çabuk iyileşiyor. Maliyet için özelden mail gönderdim

   Cevap Ver

 • İ. Y.

  23/09/2018

  Aylin hocam iyi geceler benim basenimde iç bacaklarda dizlerimde göbek bölgemde kollarımda yağlanma var özellikle bacaklarım yürüyüş sonrası çok ağrıyor bazen ağrıdan uyuyamıyorum yaşım 52 boyum152 kilom 80 çok uğraşmama rağmen zayıflayamıyorum Karatay tipi besleniyorum zaman zaman bacaklarıma kramplar giriyor magnezyum kullanıyorum fakat çok fayda etmiyor ameliyat için fiyat bilgisi rica ediyorum lipödem olduğumu düşünüyorum fizik tedavi uzmanına ağrılar için gittim bana basenlerinizin yan tarafındaki yastıkçıklar iltihaplanmış dedi ağrı kesici verip gönderdi fakat benim ağrılarım hala devam ediyor

  Cevap Ver

  • Merhaba şikayetleriniz tipik bir lipödemi belirtiyor, yine de kesin teşhisi muayene ile koymak gerek. Mevcut şikayetleriniz için ameliyat faydalı olacaktır , özelden mail gönderiyorum

   Cevap Ver

 • Sinem

  28/09/2018

  Bacaklarımda lipödem olduğunu düşünüyorum ortalam olarak fiyat hakkında bilgilendirirseniz sevinirim

  Cevap Ver

 • F. D.

  25/10/2018

  Merhaba,
  Ameliyat ücreti hakkında bilgi alabilir miyim.
  Teşekkürler

  Cevap Ver

 • Hilal

  13/12/2018

  Merhaba Aylin hanim,

  Kendimi bildim bileli kalin bacaklarim var, gittikce yavas yavas daha cok kalinlastilar özellikle alt bacaklarim ve asiri selülitlendiler. Ne kadar spor yapsamda, kilo versemde bacaklarimda incelme olmuyor. Üst bedenim alt bedenime oranda cok ince. Bacaklarim cok cabuk morariyorlar, kilcal damar ve variz var. Sorunlu bölgem basenlerden ayak bileklerime kadar.

  Yurtdisinda yasiyorum, bütün bölgeye tedavi ugulanirsa kac gün istanbulda kalmam gerekir, kacinci günden itibaren yalniz yürüyebilirim ve spora baslayabilirim. Ortalama fiyati nedir?

  Cevabiniz icin simdiden tesekkürler

  Cevap Ver

  • Merhaba, şikayetinizi lipödem olarak değerlendirdim. Kilomuz ve genel durumunuz da iyileşmede önemli. Birçok hastam 5-6 günden itibaren tek başına yolculuk yapabiliyor . En erken dönemde 1 hafta sonra yürüyüşe başlayabilirsiniz , aşırı efor isteyen terlemeli sporlar ödemi artırdığı İçin 16 hafta önermem . Yüzme en çok önerdiğim , ikinci haftadan itibaren başlanır ve çok faydalı olur. Maliyet bilgisi için GSM 05332966625 ten ulaşabilirsiniz , whattsapp tan resim göndererek bilgi de alablirsiniz

   Cevap Ver

 • T. A.

  20/12/2018

  Merhaba Aylin hanım
  bacaklarımda lipödem teşhisim konuldu birkaç sene önce ama şuan fiyatlar konusunda bir bilgim yok.
  bilgilendirebilir misiniz?

  Cevap Ver

 • E. G.

  30/01/2019

  Merhaba Aylin hanım bende lipoödem hastasıyım ayak bileklerim çok fazla kalın fiyat konusunda bende Bilgi alabilirmiyim rica etsem

  Cevap Ver

  • Merhaba lipödem ayak bileklerine çok sık yerleşiyor maalesef ama ameliyatla oldukça yüz güldürücü sonuçları var. Maliyet için özelden mail gönderiyorum

   Cevap Ver

 • A. K.

  28/02/2019

  Merhabalar Aylin Hanım, Bende bacak diz üstünden uyluk, kalça dahil lipödem mevcut. Sanırım 4.evre diz altında aşırı lenfödem var. Tedavi süreci ve maliyeti hakkında bilgilendirmenizi rica ederim.

  Cevap Ver

  • Merhaba, ameliyat bölgesini belirlemek tedavi başlangıcımda ilk adım. Tam olarak hakim olup, bilgilendirmem için whattsapp 05332966625 ten ulaşıp Rasim de gönderebilirsiniz

   Cevap Ver

 • B. Ş.

  07/03/2019

  Merhaba.Ekim 2018 de lipodem evre 2 tanısı koyuldu.Ve kilo fazlalığımda mevcut.Tedavi süreci ve maliyeti konusunda bilgi alabilir miyim?