Alın Germe Ameliyatı

Alın germe ameliyatı başlıca iki şekilde yapılır. Birincisi; açık alın germe denilen, boydan boya saç çizgisinin 4-5 santimetre gerisinden yapılan bir yöntemdir. Bu yöntem oldukça etkili ve kalıcıdır. Bunun dışında biraz daha kısa izlerle endoskopik yöntemle yapılan alın germedir.

WhatsApp chat